13 feb Ny utredning: ”Män och jämställdhet”

image

I förmiddags presenterades regeringens utredning ”Män och jämställdhet”. Sammanfattningsvis konstaterades att frågor om män och mansnormer måste få ett mer självklart utrymme i jämställdhetsdebatten. Män är överrepresenterade i samhällets topp, men också i olika former av social utsatthet.

Presentationen av utredningen behandlade bland annat vård, skola, mäns våld och föräldraskap. Kortfattat sades detta:

– Att män söker vård mycket senare än kvinnor kan bland annat bero på en mansnorm om att ”riktiga män klarar sig själv och är osårbara”.
– Pojkars dåliga skolresultat beror dels på antipluggkultur ”pojkar ska inte bry sig om sina studier” och dels om olika förväntansbilder från samhälle, skola och föräldrar. ”Pojkar är som dom är” är ett vanligt förekommande uttryck som bevisar att det finns förväntningar om låga skolprestationer från pojkar.
– Sven Dahl, som lett utredningen nu på slutet, menar även att den acceptans vi visar för mäns våld mot män, exempelvis att inte ta seriöst på pojkar som slåss i skolan, leder till att ett fortsatt våldsbeteende legitimeras och att detta även leder till våld mot kvinnor.
– Slutligen diskuterades även mäns möjligheter att spendera tid med sina barn, där stor vikt lades vid hur föräldraförsäkringen är utformad och att män som inte tar ut lika mycket i föräldraledighet som sin partner löper mycket högre risk att inte få vårdnaden om barnen om ärenden går till domstol, just för att de inte har visat sig lika ”villiga” till att ta hand om barnen tidigare.

Jag är mycket nöjd med de slutsatser jag hittills hört från utredningen och hoppas verkligen olika samhällsaktörer tar till sig av kunskapen. Alla individer påverkas negativt av strikta normer kring hur män och kvinnor ska vara och en större diskussion kring hur samhällets ska arbeta med normkritik och genusfrågor skulle därför behövas.


Read More

03 feb Nu börjar vårterminen!

1414246_45303090 - Kopia

Jag har haft en ganska seg start på det nya året. Januari har för min del bestått av alldeles för mycket vintertrötthet och mörka dagar och i väntan på att få flytta in i vårt nya kontor har det gamla kontoret varit folktomt.

Men nu börjar energin tillta och imorgon får vi äntligen flytta in de nya lokalerna! Det bli som en liten nystart – en vårtermins-kickoff!

Vilket betyder två saker:
1. Inom kort kommer både bloggen och facebooksidan uppdateras flitigare – sprid då gärna vidare till andra intresserade!
2. Jag vill nu fylla min vårkalender med massa spännande uppdrag! Skulle ni eller andra i er bekantskapskrets behöva fylla på med genuskompetens i er organisation eller på er arbetsplats – genom en utbildning, analys eller föreläsning? Hör i så fall av er till info@matildaandersson.se!

Gott nytt nygammalt år allesammans!

Read More

21 okt Samarbete med Trinambai Consulting

20130706_191405 - Kopia

Jag har nyligen inlett ett samarbete med Trinambai Consulting som hjälper ideella organisationer, myndigheter och företag med bland annat organisationsutveckling och kommunikation.

Större delen av Trinambai Consultings verksamhet har stort fokus på normkritiska perspektiv och inkludering vilket är en viktig anledning till varför jag valt att samarbeta med dem. Själv kommer jag främst fungera som processledare för deras olika utbildningar, vilket jag ser fram emot väldigt mycket!

Många av deras utbildningar är baserade på Medlemsmodellen och vänder sig till medlemsbaserade organisationer. De erbjuder exempelvis heldagskursen Medlemsdagen som har ett helhetsperspektiv kring att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar, men även kurser som fokuserar på vissa delar av medlemsutveckling och kurser som anpassas efter organisationers specifika behov och utmaningar. Här kan du läsa mer om deras utbud.

Dessutom:
Företagets grundare och VD Niklas Hill (till vänster uppe i bild) har även precis kommit ut med en ny bok ”Kunskapsföretagaren – starta och utveckla en kreativ verksamhet”, som handlar om exakt det jag gjort – nämligen att starta ett företag baserad på en specifik kompetens inom ett område utan entreprenöriella traditioner. Kom gärna på boklanseringsfrukost 5 november där även jag kommer medverka!

 

Read More

17 okt Genusperspektiv på brandmansyrket

IMG_20131017_144056

Under hösten äger ett antal ”genusluncher” rum på Reginateatern i Uppsala. Luncherna är ett resultat av ett samarbete mellan Centrum för Genusvetenskap och Folkuniversitetet i syfte att sprida forskning och diskutera genusfrågor även utanför universitetet. Idag pratade Anneli Häyrén Weinestål, fil. Dr. i företagsekonomi och forskare på Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala Universitet, om hennes senaste forskningsstudie kring brandmänsrelationer, riskparering och görande av kön och maskulinitet inom brandkåren.

Enligt Häyrén Weinestål ses det inom brandkåren som relativt positivt med blandade grupper utifrån kompetenser och egenskaper – dock förutsatt att det alltid är män. För mig är denna attityd gentemot kvinnor som brandmän inom räddningstjänsten väldigt nedslående. Även om attityden är bättre på strategisk nivå är det ändå på operativ nivå, bland brandmännen själva, som uteslutandet oftast görs.

Fortfarande är det otroligt svårt för kvinnor att bli accepterade in i arbetsgrupperna vid brandstationer och att bli rekryterad som heltidsbrandman. Kanske är det för att relationerna brandmän emellan anses vara otroligt viktiga för utförandet av arbetet och att dessa relationer är baserade på ”brotherhood” där kvinnor inte passar in. Det är i alla fall mina tankar efter att ha lyssnat på Häyrén Weinestål.

Men en viktig fråga återstår: Vad ska till för att alla ska ha samma förutsättningar att få arbeta inom ett så pass viktigt och meningsfullt jobb som brandkåren?

 

Read More

30 sep Hållbar arbetssituation för ideellt engagerade

Häromveckan skrev jag ett gästinlägg på bloggen Förening för alla, kring den osunda syn på ideellt engagerade som genomsyrar större delen av det civila samhället. De organisationer som vill utvecklas eller ha en meningsfull verksamhet i framtiden måste värna om en hållbar arbetssituation och socialt klimat för både medlemmar och förtroendevalda.

Mitt inlägg finns att läsa här

förening för alla

 

Read More

02 sep Nyanser av privilegier och mentalitet

Studier har visat att hur bra man presterar på arbetsplatsen ofta hänger ihop med ens mentalitet. Personer som lägger fokus på de, om än små, möjligheter som finns till att lyckas med någonting presterar ofta mycket bättre än de som istället fokuserar på det som kan gå fel, och alltså snarare drivs av en rädsla för att misslyckas än av chanserna att lyckas. Detta är inget nytt i sig och lär tyckas vara ganska logiskt.

Det man dock aldrig pratar om är hur maktstrukturer inom organisationer påverkar den mentala inställningen hos medarbetare. Jag kan mycket väl tänka mig att ens mentalitet formas av vilken position och vilka privilegier man innehar.

Varje arbetsplats har olika osynliga normer för vad som är önskvärt, vad som ses som normalt och vad som tas för givet. Dessa normer samspelar med de maktstrukturer som finns i samhället i stort och innehåller ofta sociala faktorer såsom exempelvis kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet, men också andra mer odefinierbara normer som alla faller inom en hierarki som kopplas samman med makt.

De medarbetare som på ett eller annat sätt faller utanför samhällets och den specifika arbetsplatsens normer har ofta en känsla av att de måste bevisa att de förtjänar att få jobba där och att de kan prestera. De bekräftas inte av normen och deras potential och grupptillhörighet ses därför inte som självklar.

Dessa medarbetare har ofta en större press på sig att inte göra bort sig eller misslyckas, för om de gjorde det skulle det få större konsekvenser än för de som har privilegier av att tillhöra normen. Kanske märker de till och med av låga förväntningar på dem från arbetsplatsen – förväntningar som gör att risken för att misslyckas blir mer påtaglig. Det säger sig självt att det i det läget blir svårare att ha en god mentalitet och fokusera på möjligheterna till att lyckas.

Chefer och arbetsledare måste därför, enligt mig, ha i åtanke att vissa medarbetare behöver mer mentalt stöd än andra. Genom att bygga en kultur där det är okej för alla att misslyckas minskar rädslan och därmed även det negativa fokuset. Och genom att visa att någon tror på dessa enskilda individer och deras kapacitet blir det lättare att fokusera på möjligheterna till att lyckas snarare än tvärtom. På så sätt tar man till vara på all deras potential som förstås alltid funnits inom dessa individer – det var ju därför de rekryterades från början.

Read More

23 aug Normskapande som håller i sig

Jag satt idag och lunchade i Västerås med Johanna Lundin som är teater- och jämställdhetskonsult och driver företaget Kapten Mjausan, och hon berättade för mig om hennes workshop ”Genuskoll” som hon kört sedan starten. Hon förklarade lite kring upplägget för arbetspassen och hur barnen och skolungdomarna ofta reagerar och beter sig. Detta ledde till många reflektioner på vägen hem..

Att prata om kön kan ofta te sig som väldigt obekvämt, men fördelen med yngre är att de ofta tenderar att vara ärliga och visar tydliga sätt på hur könsnormerna konstrueras och reproduceras. I grundskoleålder har sociala kön en oerhörd viktig betydelse i nästan all kommunikation och interaktion eleverna emellan. I denna ålder får man verkligen lära sig hur man ska bete sig – det minns jag än idag. Minsta snesteg noteras och kommenteras. Normerna är väldigt synliga.

I detta avseende tror jag att jag som jämställdhetskonsult har stora fördelar med att fortfarande vara så pass ung och jobba med de här frågorna, genom att jag på något sätt kan ställa mig mittemellan barnens och ungdomarnas vardag och vuxnas interagerande inom arbetsplatskulturer och se hur det hänger samman.

Jag har fortfarande färskt i minnet hur tydligt man fostrades in i könsrollerna. Man lärde helt enkelt varandra. Jag minns att jag i mellanstadiet blev tillsagd av killar i klassen att jag måste raka benen för att jag var tjej, och senare samma dag köpte jag min allra första rakhyvel. Jag minns även hur jag fick lära mig hur jag skulle gå rätt, genom tips och uppmaningar från modellprogram på TV och det ständiga studerandet av varandras gångstilar på väg till matsalen i skolan. Jag fick en dag en kommentar om att jag gick ”roligt” och sedan den dagen tänkte jag hela tiden på hur jag satte fötterna så att de inte skulle sticka ut för mycket. Inom grundskolan är det en ständig vardag av normproducerande kring kön och dess uttryck. Oavsett om man identifierade sig som tjej eller kille så skulle ens biologiska kön följas av rätt uttryck av socialt kön. Och det fanns ingenting utöver den binära tvåkönsmodellen.

Men man glömmer så lätt denna process verkar det som. De flesta arbetsplatser säger sig nämligen behandla kvinnliga och manliga medarbetare lika och ge alla samma förutsättningar. Kön ges ingen uppmärksamhet utan individen är i fokus. Sägs det. Därför behövs heller inte normkritiska perspektiv eller jämställdhetssatsningar.

Man tror på något sätt att producerandet av könsnormer som man så genomgående fått lära sig i grundskolan inte får några konsekvenser senare i livet. Att det går att glömma det man lärt sig. Visst, vi anpassar oss till nya normer hela tiden. Det går att lära om. Men de normer som man så uttryckligen fått lära sig under ens grundskoletid, den tid då man är som mest mottaglig för ny lärdom och genomgår en viktig identitetsbyggande process, kommer följa oss hela livet. En organisation är i sin tur uppbyggd av mänskliga relationer. Därför kan man inte glömma bort att vi tidigt i livet lärt oss bygga relationer baserade på biologiskt och socialt kön. Vi har helt enkelt lärt oss använda olika måttstockar på varandra. Och företagen befinner sig inte i någon egen liten bubbla, fri från samhällets normer.

Jag skulle därför uppmana alla organisationer som anser sig vara könsneutrala att först göra en grundlig normkritisk analys av arbetsplatskulturen innan man säger att vidare arbete inte behövs. Bara för att något inte är medvetet betyder det inte att det inte finns där. Det är helt enkelt normaliserat. Även om jag numera inte tänker så värst mycket på hur jag går, vet jag att mina fötter fortfarande vandrar så som jag lärde dem en gång i tiden på väg till matsalen.

Read More

09 jul Favoriter i Almedalen 2013

Almedalsveckan är slut för den här gången och jag är väldigt nöjd! Jag har knutit kontakter, gått på seminarium och mingel, haft långa diskussioner, ätit glass och druckit vin vid havet. Det har varit en intensiv vecka med både bra och dåliga inslag, helt enligt förväntningarna.

Nedan har jag listat några av mina favoritinslag..

~Bästa seminarium~
Bland alla de 20-tal seminarier jag varit på är det många som har haft jämställdhetsfokus, fast ur olika infallsvinklar, och det är väldigt många av dessa som jag tycker har varit bra och givande. Mina fem favoriter är:

1. ”Mål i sikte? Ett samtal om vägar till jämställdhet”, som anordnades av Jämställ.nu, länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Tema Likabehandling och Vinnova. Som ni ser var det ett seminarium med väldigt många olika parter och det var också det som gjorde det så bra. Här diskuterades samverkan mellan politiker, forskare, myndigheter och näringsliv för arbetet med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen – ett samtal som jag tror är helt nödvändigt för framtiden.
IMG_20130709_114829

2. ”Jämställdhetskrisen i chefsledet – hur får vi fler av de bästa att bli ledare?” av Ledarna, som bland annat diskuterade vikten av en närmare dialog mellan chef och kvinnliga medarbetare för att minska några av hindren för kvinnors vidare karriärvägar. Även här bra sammansättning av olika parter och diskussionen var lösningsfokuserad.
3. ”Har Europa råd med världens bäst utbildade hemmafruar?”, av TCO, diskuterade politik för att öka kvinnors förvärvsarbete och faktiska jämställdheten inom Europa. Väldigt intressant ämne och innehöll mycket statistik – jag älskar statistik!
4. ”Vem tar ansvar för de duktiga flickorna?”, av Maktsalongen, som diskuterade utmattningssyndrom och ohälsosamma arbetsförhållanden inom ideella sektorn och innehöll främst en väldigt viktig diskussion kring hur organisationer bör ta ansvar och jobba med förebyggande arbete kring detta.
5. ”Genusvetarens konkurrenskraft”, av Genusföretagarna, var ett väldigt härligt samtal om vilken slags kompetens som behövs för att arbeta med jämställdhetsarbete, speciellt som genusföretagare, och om samverkan mellan teori (akademi) och praktik.

pic20130708202710

 Årets bubblare var: ”Kvinnorörelsens ekonomiska seminarium” med Sveriges Kvinnolobby, ”Inkluderande ledarskap – nyckel till utveckling genom mångfald” med Diversity Charter Sweden och ”Verksamhets- och affärsnyttan med mångfald” med Gina Sharro från eQuals AB

~Bästa mingel~
Veckans coolaste får ändå bli Almedalens feministiska mingel som anordnades på måndagskvällen av grundarna till Maktsalongen, Sara Haraldsson och Sofia Brändström. Här samlades kvinnor av olika bakgrunder, allt från ledare inom civila samhället, politiker, folk som arbetar med jämställdhet såsom Rättviseförmedlingen och Crossing Boarders och andra feminister, för att lyssna på tal av Nina Åkestam, mingla och bilda stöttande nätverk för varandra. Helt klart ett välbehövligt inslag i Almedalen!

pic20130708203920pic20130708193857

Read More

25 jun Uppladdning inför Almedalsveckan

Nästa vecka åker jag för första gången till Almedalsveckan på Gotland. Jag hoppas på en skön blandning av intressanta seminarium, nya kontakter och en stor dos inspiration! Samtidigt ska jag även försöka hinna njuta av vackra Visby och umgås med nya och gamla vänner. Som uppladdning har jag skrivit en gedigen packlista och som många andra även beställt nya fräscha visitkort. Jag hoppas vi ses där!

20130708_190429

Read More

03 mar Arbetsglädje

 

Här är en fin liten video om vikten av god arbetsmiljö som får medarbetare att må bra och känna sig motiverade.

”Stop chasing success at work, thinking that success will make you happy. Instead, chase happiness at work, because there is a very good chance that happiness will make you successful”

 

Read More