17 jan En bok på posten

Då jag var hemma i Hudiksvall över jul passade jag på att boka in en träff med Marita Svensson som varit projektledare för det väldigt spännande arbetet kring Gender and Innovation i området mellan Gävle och Sundsvall. Vi hade  en väldigt trevlig och intressant fika-  och pratstund ihop! Detta år har hon tillsammans med resten av sin projektgrupp (inklusive två genusforskare) skrivit en bok som bland annat innehåller lärdomar från deras senaste projekt Gen(us)vägar för hållbar tillväxt. Nu någon vecka senare har jag fått den hemskickad till mig med en liten text på insidan. 

Så himla fint!

BildBild

 

Nu vet iaf jag vad jag ska börja året med att läsa!

Read More

28 Nov Get women to sit at the table

Sheryl Sandberg är sedan 2008 Facebooks operativa chef och har stor erfarenhet av att befinna sig i maktpositioner och styrelserum där inte många kvinnor än satt sin fot. Hon håller här ett väldigt matnyttigt TEDtalk riktat till kvinnor som vill göra karriär.

Sandberg menar att det speciellt är tre budskap hon skulle vilja förmedla till de kvinnor som vill göra karriär och fortsätta utvecklas på sin arbetsplats:
1. Sit at the table.
2. Make your partner a real partner
3. Don’t leave before you leave

“No one gets to the corner office by sitting on the side, not at the table, and no one gets the promotion if they don’t think they deserve their success, or they don’t even understand their own success.”

[ted id=1040 width=560 height=315]

 

Jag vill däremot betona att det Sandberg fokuserar på endast är en aspekt av problemet, eller snarare konsekvenserna av problemet.

Det hon pratar om är att som kvinna vara medveten om den roll kön spelar för karriären och känna till de vanligaste fällorna. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är kvinnornas fel att de halkar efter männen. Problemet ligger istället i organisationsstrukturen och den patriarkala strukturen i samhället i stort. I ett samhälle byggt på patriarkala strukturer lär sig tjejer och kvinnor att undervärdera sig själva och att inte ta plats. Organisationsstrukturer som bygger på en hierarkisk struktur förstärker patriarkala strukturer. ”I och med att hierarki främjar konkurrens, eftersom utmaningar och möjligheter är knappa, blir kön ett fördelningskriterium för möjligheterna” skriver författarna till boken Det ordnar sig (Wahl et al 2011: 104). Ju mer ledningen anammar en könsneutral syn på organisationsstrukturen, dvs. ’kompetens avgör, inte kön’ och nöjer sig med det, desto mer blir kvinnorna lidande. Ju fler osynliga regler och ju mindre öppenhet som råder, desto mer gynnas män. Let’s face the truth!

Därför är det vidare så oerhört viktigt att ledningen hela tiden är medveten om maktrelationer inom organisationen och dess arbetsgrupper. Jag ska dock inte gå djupare in på ledarskap denna gång, men jag kan passa på och tipsa om den nyutkomna boken Genusmedvetet ledarskap. Boken har kommit till efter projektet Genusnätverket, för mellanchefer inom företag i en mansdominerad bransch, som startades i Hudiksvall (min hemstad!) för några år sedan. Det är i alla fall en bok jag ser väldigt mycket fram emot att läsa!

 

Referens:
Wahl, Anna – Holgersson, Charlotte – Höök, Pia – Linghag, Pia (2011, 2a uppl), Det ordnar sig: teorier om organisation och kön, Lund: Studentlitteratur

Read More

04 mar Förväntningar som påverkar synen på oss själva

Idag har jag varit på ett träff med kvinnliga politiker på temat ”Kvinna eller man i politiken – spelar det någon roll?”, som inleddes med en kort föreläsning av Anna Norrman och följdes av diskussioner i helgrupp.

Vi pratade bland annat om hur olika förväntningar från barnsben påverkar människor livet ut. Det finns undersökningar som visar hur en som person presterar sämre då man fått höra att det är det man borde, pga kön och andra preferenser. Till exempel är det inte ovanligt att tjejer som fått höra att de rent generellt är sämre på matematik presterar just sämre. Likaså gäller teknik, politik, chefsjobb och så vidare. Det här gäller även såklart det omvända med positiva förväntningar. Jag kan inte låta bli att se tillbaka på min B-uppsats inom genusvetenskap då jag skrev om unga kvinnors orsaker till att välja vårdyrket. Efter intervjuer och enkätsvar kunde jag och min klasskamrat se att många kvinnor använde argumentet att ”de alltid fått höra att de var bra på att omvårda/ ta hand om folk”. På något sätt måste det ju hänga samman.

Under träffen pratade vi även om problemet med att kvinnor ofta undervärderar sig själva; att man tror att man inte skulle klara av högre uppdrag pga brist på kompetens och erfarenhet. Studier har även visat att män ofta övervärderar sig själv medan kvinnor undervärderar sig själv inom allt från bilåkning till chefspositioner. Det är till exempel inte ovanligt att män utan tidigare erfarenhet kandiderar till poster för att de ser det som en utmaning och tror på sin egen kapacitet att klara av det. Denna inlärda egenskap beundras jag, även om det såklart inte borde gå till överdrift och resultera i dumdristighet. Jag har en vän som har som strategi att tänka något i stil med: ”nu undervärderar jag mig själv för att jag är uppväxt som kvinna. Statistiskt sett är jag egentligen bättre än vad jag tror”. Helt rätt tycker jag! Att vara medveten om sitt tankesätt är ett viktigt steg till att både växa som människa och till att våga säga sin åsikt och ta uppdrag med mycket inflytande.

En av mina hjärtefrågor är att ändra våra sociala normer för vad som ses normalt och acceptabelt som kvinna eller man. Om jag exempelvis växer upp som liten tjej och ser kvinnor i höga maktpositioner påverkar det mig till att tycka att detta är ”normalt”. Det hjälper ju inte speciellt mycket att ge alla samma möjligheter (på papper), om alla fortfarande sätter upp osynliga hinder för sig själv i sin egen hjärna. För att kunna ändra normer blir alltså representativitet och positiva förebilder oerhört viktigt. Eftersom utvecklingen mot en jämställd representation i ledande position inom näringslivet fortfarande går mycket långsamt kan man därför undra om det inte är nödvändigt att använda sig av mer radikala åtgärder som kvotering eller positiv särbehandling. På kort sikt måste man kanske begränsa och ”styra” människor för att man ska kunna komma ifrån de osynliga hjärn-blockaderna och bli ”fri” på riktigt? Det är i alla fall värt att diskuteras..

Read More