e-kurs mångfald och inkludering
E-utbildning Mångfald och Inkludering

E-kursen Mångfald och Inkludering är framtagen i ett samarbete mellan Matilda Andersson Consulting och utbildningsföretaget Xtractor.

 

Med hjälp av e-kursen kan deltagarna lära sig mer om normer i samhället, sina egna fördomar och undermedvetna preferenser, hur exkludering kan ta sig uttryck på en arbetsplats och vad man kan tänka på för att skapa mer inkluderande arbetsplatser.

 

Hela kursen tar ca 30 min att genomföra men det går bra att göra en modul i taget.

Innehåll e-utbildning

 

E-kursen består av fyra moduler:
1. Fördomar
2. Normer
3. Exkludering
4. Inkludering

 

Varje modul består av kunskapshöjande moment som förmedlas med text och bild, korta filmer som väcker tankar, frågor för att reflektera över sin egen arbetsplats och ett stort antal interaktiva moment där kursdeltagarna bland annat får bedöma egenskaper, gissa yrken, svara på frågor om statistik och klicka sig igenom olika berättelser.

mångfald och inkludering
e-kurs mångfald och inkludering

Pris e-utbildning

 

1-25 användare – 1 000 kr/per person
25-50 användare – 25 000 kr
50-100 användare – 35 000 kr
100-250 användare – 50 000 kr
Över 250 användare – pris fås på begäran

 

Alla priser är exkl moms

Vid intresse mejla info@matildaandersson.se

I januari kommer e-utbildningen även ut på engelska. Kontakta mig för att få veta mer om den engelska versionen!

Premiärvisningen av e-utbildningen kommer att ske på ett webbinarium fredagen 14 dec kl 9.30-10.30. Anmäl dig här!