Min vision är ett samhälle och arbetsliv där vi tar tillvara varandras olika kompetens, kunskap och erfarenheter. Där organisationer växer genom att individerna inom dem får möjlighet att växa.

Vem är jag då?

 

En person som drivs av konstant utveckling och som inte nöjer mig med hur saker brukar se ut eller vara. Jag drömmer om att förändra arbetslivet till det bättre, där individer inte hindras av fördomar eller invanda mönster. Jag tycker det borde vara en rättighet för alla att få utvecklas utifrån sin potential. Jag har ett stort intresse för organisation och ledarskap och hur mellanmänskliga relationer påverkar organisationer – och det är min fasta övertygelse att organisationer där ledare satsar på sin personal når större framgång.

 

Jag har utbildat mig vid Lunds universitet, Uppsala universitet och Utrecht University i Nederländerna. Främst har jag läst genusvetenskap där jag har en fil.kand. men även studier i organisation och ledarskap, juridik, hållbar utveckling, konfliktstudier och statsvetenskap.

 

De största lärdomarna har jag dock gjort genom mitt ideella engagemang som startade i elevrörelsen i ung ålder och fortsatte inom politiska organisationer där jag under tio års tid haft förtroendeuppdrag på lokal, nationell och europeisk nivå. Jag har gått ledarskapsutbildningar genom Svenska Kyrkan och Maktsalongen, där jag idag är en av mentorerna för unga kvinnliga ledare i civila samhället.

 

Numera har jag sammanlagt arbetat med jämställdhet, mångfald och inkludering i snart 8 år och är inte rädd för att ta på mig svårare uppdrag. Jag älskar att se när andra inser vikten av mångfaldsarbete och hur det skulle kunna gynna deras organisation. Och jag vill gärna dela med mig av mina tips och råd för hur man genomför arbetet på ett bra sätt.

Några av mina kunskapsområden

  • Diskrimineringslagstiftning
  • Inkluderande ledarskap
  • Jämställt ledarskap
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Förändringsprocesser
  • Jämställdhets- och mångfaldsintegrering
  • Normkritik
  • Inkludering och tillgänglighet
  • Härskar- och främjartekniker
Några tidigare kunder
MSB
Elektrikerna
Arbetsförmedlingen
Eskilstuna
Nyrens