• Inkluderingskollen

  Inkluderingskollen – omvärldsbevakning

  Inkluderingskollen är en omvärldsbevakningstjänst kring ämnena jämställdhet, mångfald och inkludering.

 • Diskrimineringslagen – handbok för chefer

  Boken förklarar vad lagen kräver och den hjälper dig som chef att lägga upp arbetet med aktiva åtgärder på bästa sätt.

 • e-kurs mångfald och inkludering

  E-utbildning Mångfald och Inkludering

  En interaktiv e-utbildning där deltagarna lär sig mer om normer, fördomar, diskriminering och inkludering genom texter, bilder, filmer och övningar.