Diskrimineringslagen – handboken för chefer

Diskrimineringslagen – handboken för chefer

Av Matilda Andersson, Lisa Andersson Tengnér och Frida Ohlsson Sandahl

 

Boken är skriven till dig som är chef och som vet att Diskrimineringslagen ställer höga krav, men som inte riktigt vet hur du ska börja. Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef lägga upp arbetet med aktiva åtgärder på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

 

Boken kan du beställa här.