–     Stöd och verktyg för dig som vill skapa en inkluderande arbetsplats!

Är du chef, HR, jämställdhetsansvarig eller mångfaldschef? Oavsett så är du en superhjälte! Men även superhjältar behöver stöd och verktyg för att ro arbetet i hamn. Det kan vara i form av kartläggningar, handledning, omvärldsbevakning, malldokument eller utbildning. Här nedan ser du ett urval av vad jag kan erbjuda.

Superhjalte

Mina tjänster

 

LEDA PROCESSER

 

Mångfaldsstrategi eller jämställdhetsplan

Jag leder processen med att ta fram en mångfaldsstrategi eller jämställdhetsplan. Processen skräddarsys efter din organisations behov och verksamhet. Vi utgår från vision, mål, nuläge, åtgärder, aktörer, resurser och tidsplan.

 

Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen ställer krav på alla arbetsgivare om aktiva åtgärder. Jag lotsar er igenom lagkraven och vi gör tillsammans upp en plan för hur ni ska arbeta. Vi går igenom de fyra stegen undersökning, analys, åtgärder och utvärdering, samt ser till att er dokumentation är bra. Min roll i detta kan vara alltifrån rådgivare (där ni gör det mesta av jobbet med stöd från mig), processledare (där jag leder delar av arbetet framåt), till operativ konsult (där jag själv går in och samlar in all info, gör analyser och tar fram åtgärdsplaner).

 

 

KARTLÄGGNINGAR / UNDERSÖKNINGAR

  

Inkluderingskartläggning

Vill du få större förståelse för din organisations styrkor och utmaningar vad gäller jämställdhet, mångfald och inkludering? Tillsammans gör vi en mer heltäckande kartläggning över din organisation, hittar nyckeltal och undersöker t.ex. rekrytering, befordran, ledarskap, löner, inkluderande kultur, och föräldraskap. Detta passar dig som vill kunna mäta och jämföra utveckling över tid. Resultaten av kartläggningen redovisas i en pedagogisk presentation som du kan visa upp för medarbetare eller ledningsgrupp.

 

Medarbetarundersökning

Jag hjälper er ta reda på hur medarbetare upplever arbetsplatsen, vilka risker och hinder som finns men även era styrkor och framgångsfaktorer. Jag kan t.ex. hjälpa er ta fram rätt frågor, hitta ett bra enkätverktyg, samla in svar, analysera svar, ta fram presentationer och en åtgärdsplan. Du bestämmer själv vilka delar du vill ha hjälp med!

 

Lönekartläggning

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare med 10 anställda eller fler göra lönekartläggning varje år. Jag handleder er i arbetet med lönekartläggningens olika steg och tillsammans gör vi en arbetsvärdering, analys av löner, åtgärdsplan och dokumentation. Jag använder mig av det kostnadsfria verktyget Analys Lönelots. Jag kan också utbilda så att ni i fortsättningen kan genomföra lönekartläggningen själva.

 

 

GRANSKNING AV BEFINTLIGT ARBETE

 

Granskning av befintliga policydokument och planer

Jag granskar valfria policydokument och ger mina synpunkter och rekommendationer. Exempel på dokument är riktlinjer och rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier, jämställdhetsplaner, mångfaldsstrategier, värdegrund, medarbetarpolicy, ledarskapspolicy m.m. I de fall det är aktuellt ser jag också till att lagstiftning följs. Jag kan även hjälpa er att skriva om dokumenten.

 

Granskning av extern kommunikation

Jag granskar text och bild på er hemsida, i sociala media-kanaler och i rekryteringsannonser och ger mina synpunkter och rekommendationer.

 

Granskning av rekryteringsprocesser

Jag granskar era riktlinjer och rutiner kring hur rekrytering går till, er rekryteringsstrategi, ser över era kravprofiler, annonser, kanaler, intervjufrågor och urvalsprocesser, samt ger mina synpunkter och rekommendationer.

 

 

STÖD TILL DIG SOM DRIVER ARBETET

 

Rådgivning/handledning/bollplank

Rådgivningssamtal för chefer, hr, eller ansvariga för jämställdhet och mångfaldsfrågor. Samtalet kan t.ex. handla om aktiva åtgärder, kartläggning, arbetsmiljö, plan och policy, strategi, kommunikation, rekrytering eller något helt annat. Vid första tillfället ingår kort genomgång av lagen 30 min. Varje tillfälle är ca 2 timmar.

 

Omvärldsbevakning – prenumerationstjänst

Jag hjälper till att hålla dig uppdaterad! Varje vecka får du eller flera i din organisation en sammanfattning av förra veckans nyheter, debatter, artiklar och inspiration inom området jämställdhet, mångfald och inkludering. Det går bra att få ett smakprov innan du beställer.

 

Mallar och checklistor

Behöver du bara lite hjälp på traven gällande aktiva åtgärder, lönekartläggning, dokumentation och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier? I så fall kan mina mallar, checklistor och skriftliga vägledningar vara någonting för dig.

 

 

UTBILDNING

Utbildning av nyckelpersoner i er organisation är ofta en förutsättning för att skapa medvetenhet och attitydförändringar, ge verktyg och erbjuda möjligheter till reflektion. Jag erbjuder både kortare och längre föreläsningar, utbildningar och workshops.

 

Jag utbildar ledare, chefer och medarbetare inom dessa ämnen:

 • Inkluderande arbetsplatser
 • Inkluderande ledarskap
 • Chefens ansvar i praktiken
 • Vad säger diskrimineringslagen?
 • Trakasserier, kränkningar och sexuella trakasserier
 • Grundkurs: jämställdhet och mångfald
 • Medvetenhet om normer och makt
 • Härskartekniker – identifiera, bemöta och förebygga
 • Jämställdhetsintegrering
 • Rekrytera utan att diskriminera
 • #Metoo – hur går vi vidare?

 

Föreläsningar och utbildningar går också att få skräddarsydda. Jag anpassar alltid efter målgruppen och deras förkunskaper, er bransch och verksamhetsområde och önskad utformning och längd.

 

Intresserad?

Kontakta mig så kan vi prata mer om vad just din organisation efterfrågar!

hjaltar